PODUJATIA

Someliérske služby

Aj rok 2010 bol zaujímavý a pestrý v Našej činnosti: Február 2010 Legátfest V Hlohovci. Konečne vinári zo Slovenska, Maďarska a Rakúska sa stretli v Našom meste, aby videli že víno sa dorába aj u Nás a nielen v Pezinku a Modre 5 ročník Fraštacké putovanie za vínom – opäť skvelá akcia na 1. Mája pre 900 učastníkov pochodu 2 ročník Hlohovská ochutnávka vín v Empírovom divadle rozložená na dva dni pripravila určite zaujímavý pôžitok pre prívržencov tohto božieho moku. Bojnice zámok pripravovali sme spolu s Firmou Complet party servis pre gynekologický seminár Svetového významu. Snúbenie jedla a vína, kde Naše Hlohovecké vína sa stretli s veľkou odozvou a prekvapenia. Prievidzký jarmok bol opäť v réžií Hlohoveckého vína a burčiaku, škoda len počasia V mesiaci november na slovenskej pôde. Vo Viedni sa pilo ako prvý krát Hlohovecké víno aj pri návšteve Viedenského primátora a čelných vinárov rakúska za účasti Slovenského a českého veľvyslanectva.

MISY