Referencie

V roku 2005 sme zamestnávali cca 45 stálych zamestnancov ...

Rok 2010 je medzníkom na vývoji Našej firmy. 1.9.2010 sme oslávili 15 výročie na trhu s množstvom podujatí, kde určite vyvrcholením bol varenie gulášu v areály Viechy Jašter s výbornou atmosférou podujatia. Od 1.10.2010 sa začína nulté pôsobenie vo Vieche Jašter, nakoľko po 15 rokoch PD Hlohovec Našej spoločnosti odpredalo celý areál Jaštera. Tým nastala pre Nás nová etapa vývoja nakoľko sa už sa nemôžme vyhovárať ,že sme v prenájme a preto to ,alebo ono nejde opraviť zrekonštruovať... Viecha Jašter chceme ,aby si zachovala podstatu názvu a je plánovaná nasledovná rekonštrukcia ubytovanie, letná terasa, vnútorné priestory a vonkajší areál s bývalou kolkárňou.

Ďakujeme, že ste Nás doteraz navštevovali a veríme že každým rokom budeme pre Vás zaujímavejší s vysokým stupňom kvality a profesionality.

Tutura Pavol a kolektív, bez ktorého to nejde.

Catering Rok 2010 bol hlavne rokom dažďa, ale pre Našu firmu, veľmi úspešný v Cateringovej činnosti. Máme za sebou v roku 2010 nasledovné podujatia,

Firmy ako: Enel ,Siemens sa stali Našimi stálymi partnermi na Naše kulinárske špeciality, ktoré boli často využívane pri stavbe Elektrárne Malženice

Firma Bekaert a.s Hlohovec.

Najvýznamnejšie akcie pre túto spoločnosť: Hokejový turnaj 60 osôb

Dni zdravia 1.500 osôb

Prezentácia bekaertu vo vysokých školách spojená s Našimi službami

Koncoročné stretnutie zamestnancov 1.800 osôbVianočný večierok v empírovom divadle 100 osôb

Agropret Pulz a.s. Prezentácia ich činností ,spojená s Našimi službami

Ilava Agrafa ,s.r.o – nesmeli sme chýbať ani pri veľkej paráde v kukurici pri Púchove

Firemné večierky : AKA TECH, Enviral, Az –veľkoobchod, Jutex s,r.o, Mad Hlohovec, Imex pumpy.....

Slávnostná recepcie :Prvé historické stretnutie rytierov vína EVIRS s čelnými predstaviteľmi z Rakúska v Hlohovci

Novoročná recepcia primátora mesta Leopoldov

Recepcia pri navšteve čelných predstaviteľov SR v mesiaci apríl/ p.Premiér Fico/

Slávnostná recepcia pri prvej výstave v Robotníckom domeHistória vinohradníctva na území Hlohovca ....

Svadby: Rok 2010 je pre Nás opäť významný, prekročili sme číslo 600 svadieb za 15 rokov Našej histórie.

Objavili sme pre Vás zaujímavé priestory na Váš veľký deň a to najmä Empírové divadlo v Hlohovci v kapacite od 90-120 osôb , kaštielik Koplotovce - podzemné priestory 40-50 osôb.

Penzión u Janásov,ktorí neprevádzkuju kuchyňu do 50 osôb. Kultúrne domy ako Koplotovce, Pastuchov ,Dvorníky.

Zábava a sním spojené Naše služby: Slovakia tour Bratislava sme pravidelným účastníkom tentoraz pod mestom Hlohovec, kde sme sa starali o prezentáciu stravy a vína v Našom meste pre hostí výstavy s novým logom mesta Hlohovec (mesta slnka , ruží a vína) .

Fraštacké putovanie za vínom ,nielen ako jeden z hlavných organizátorov, ale aj bufetu v Golguze.

Výstava vína –Empírové divadloNové mesto n/Váhom predaj na Rockovom festivaleCountry Hlohovec vo Vieche Jašter.

Nultý ročník Guláš párty vo vieche Jašter....

Stužkové z Našich škôl si našli stále miesto v Empírovom divadle s Našimi službami.

Množstvo domácich rodinných osláv je už stálou súčastou pre Vašu spokojnosť.

Rok 2011 – Slovakia Tour Bratislava opäť sme tam nesmeli chýbať aj s pravou Jašterskou špecialitou. Slávnostná novoročná recepcie pre mesto Leopoldov je už 5–ty rok v Našej réžii. Zabezpečovali sme stravu na plesoch Pastuchov, Dvorníky Dolné Otrokovce...

8. marca 2011 sme nesmeli chýbať pri slávnostnej recepciipolitickej strany SMER s čelnými predstaviteľmi.

Someliérstvo a vinárstvo

Aj rok 2010 bol zaujímavý a pestrý v Našej činnosti:

Február 2010 Legátfest V Hlohovci .Konečne vinári zo Slovenska ,Maďarska a Rakúska sa stretli v Našom meste, aby videli že víno sa dorába aj u Nás a nielen v Pezinku a Modre

5 ročník Fraštacké putovanie za vínom –opäť skvelá akcia na 1. Mája pre 900 účastníkov pochodu

2 ročník Hlohovská ochutnávka vín v Empírovom divadle rozložená na dva dni pripravila určite zaujímavý pôžitok pre prívržencov tohto božieho moku.

Bojnice zámok pripravovali sme spolu s Firmou Complet party servis pre gynekologický seminár Svetového významu.

Snúbenie jedla a vína, kde naše Hlohovecké vína sa stretli s veľkou odozvou a prekvapením

Prievidzský jarmok bol opäť v réžií Hlohoveckého vína a burčiaku, škoda len počasia.

V mesiaci november na slovenskej pôde vo Viedni sa pilo ako prvý krát Hlohovecké víno aj pri návšteve Viedenského primátora a čelných vinárov rakúska za účasti Slovenského a českého veľvyslanectva.

Rok 2011, príprava za Fraštackým putovaním za vínom so stanicou konečne aj na Jašteri.-

Výstava robotnícky dom Od Hajlochu po fraštacku Víchu -

Výstava víno Hlohovec 2011- Putovanie na Urbánka /obnova tradícií/- Prezentácia hlohoveckého vinárstva na vysokej medinárodnej účasti krajín V4 + Rakúsko /Bratislava, Viedeň ,Budapešt, Krakow/V dejinách vinárstva Hlohovec určite najväčšia propagácia a mi ju zastrešujeme prezentáciou a výberom toho najlepšieho.